Resous Preparasyon Ijans

 

Pran pare! Download yon kopi lis verifikasyon pou preparasyon an epi pataje li avèk fanmi ou.

 
 

Ijans preparasyon pou ijans

Fèy travay preparasyon pou ijans